Tin mới nhất
Công bố thông tin tại Đại hội cổ đông thường niên 2018
Công bố thông tin bất thường về GD Cổ đông lớn (P.Trâm)
Công bố thông tin bất thường (Kết quả giao dịch cổ phiếu) cổ đồng >5% (CĐ: Hoài Phong, TENAMYD)
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4173232
  Hiện tại có 10795 khách
Quan hệ cổ đông
Công bố thông tin bất thường về GD Cổ đông lớn (P.Trâm)
Ngày cập nhật: 20/04/2018

Xin xem file đính kèm

Tập tin đính kèm 1: cv_gui_ubck_tram_tro_thanh_co_dong_lon(1).pdf
 Gửi tin qua E-mail   In ấn
Các tin đã đăng khác
Công bố thông tin tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 (24/04/2018)
Công bố thông tin bất thường (Kết quả giao dịch cổ phiếu) cổ đồng >5% (CĐ: Hoài Phong, TENAMYD) (17/04/2018)
Công bố thông tin bất thường về Cổ đông lớn (TENAMYD) (12/04/2018)
Danh sách cổ đông Medipharco 2018 (05/04/2018)
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các báo cáo tại đại hội CĐTN) (04/04/2018)
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các tờ trình tại đại hội CĐTN) (04/04/2018)
Tóm tắt Dự thảo sửa đổii Điều lệ Medipharco năm 2018 (04/04/2018)
Công bố thông tin bất thường về GD cổ phiếu của CĐ nội bộ (02/04/2018)
Thông báo- Quy đinh- Mẫu đơn ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT và ban KS của CTCP dược Medipharco (02/04/2018)
Trang:[1]2345678910
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com