Tin mới nhất
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018
Thông báo ngày dky cuối cùng để thực hiện quyền trả cp thưởng (Cv130)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4188026
  Hiện tại có 10816 khách
Quan hệ cổ đông
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018
Ngày cập nhật: 09/07/2018

Xem nội dung đính kèm.

Tập tin đính kèm 1: danh_sach_co_dong_nha_nuoc_co_dong_lon_2018.pdf
 Gửi tin qua E-mail   In ấn
Các tin đã đăng khác
Thông báo ngày dky cuối cùng để thực hiện quyền trả cp thưởng (Cv130) (03/07/2018)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu (28/06/2018)
Công bố thông tin tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 (24/04/2018)
Công bố thông tin bất thường về GD Cổ đông lớn (P.Trâm) (20/04/2018)
Công bố thông tin bất thường (Kết quả giao dịch cổ phiếu) cổ đồng >5% (CĐ: Hoài Phong, TENAMYD) (17/04/2018)
Công bố thông tin bất thường về Cổ đông lớn (TENAMYD) (12/04/2018)
Danh sách cổ đông Medipharco 2018 (05/04/2018)
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các báo cáo tại đại hội CĐTN) (04/04/2018)
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các tờ trình tại đại hội CĐTN) (04/04/2018)
Trang:[1]2345678910
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com