Tin mới nhất
Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 30/06/2020
Thông báo tuyển dụng Cao đẳng Thiết kế.
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 11
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 5160569
  Hiện tại có 13104 khách
Quan hệ cổ đông
Thông báo tuyển dụng Cao đẳng Thiết kế.
Ngày cập nhật: 23/05/2020

Xem file đính kèm

Tập tin đính kèm 1: tuyen_dung_thiet_ke.pdf
 Gửi tin qua E-mail   In ấn
Các tin đã đăng khác
Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 30/06/2020 (06/07/2020)
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 11 (22/05/2020)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức 2019 (15/05/2020)
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020 (13/05/2020)
Sửa đổi điều lệ Công ty lần 10 (13/05/2020)
Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 2 (13/05/2020)
Nghị quyết 01 của hội đồng quản trị (Thay đổi nhân sự HĐQT) (13/05/2020)
Nghị quyết 02 của hội đồng quản trị (Nhân sự các trưởng phòng ban) (13/05/2020)
Sơ yếu lý lịch đề cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (02/05/2020)
Trang:[1]2345678910Trang sau
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com