Tin mới nhất
Báo cáo thường niên năm 2018
Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thuế
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4394438
  Hiện tại có 11975 khách
Quan hệ cổ đông
Công bố TT về giao dịch cổ phiếu của CĐ nội bộ trở thành CD lớn 5% trở lên (Nguyễn Văn Hoàng)
Ngày cập nhật: 02/01/2019

Xin xem file đính kèm

Tập tin đính kèm 1: con_bo_tt_cd_noi_bo_tro_thanh_cd_lon..pdf
 Gửi tin qua E-mail   In ấn
Các tin đã đăng khác
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (17/04/2013)
Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (10/04/2013)
Báo cáo thường niên năm 2012 (01/04/2013)
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (01/04/2013)
Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (28/07/2012)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (28/07/2012)
Báo cáo tính hình thực hiện HĐ quảng trị 6 tháng đầu năm 2012 (28/07/2012)
Báo cáo thường niên năm 2011 (26/04/2012)
Biên bản và nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD (09/04/2012)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 (06/04/2012)
Trang:Trang trước[11]1213
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com