Tin mới nhất
Thông báo tuyển dụng Dược sĩ Đại học và ĐH Ngoại Ngữ (Anh)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nội bộ của Công ty Đại chúng (Ngọc, Dung, Hoàng, Minh)
Công bố thông tin_Thay đổi giấy CNKD mới (MEDIPHARCO)
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4344043
  Hiện tại có 11715 khách
Quan hệ cổ đông
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 2018
Công bố Công ty kiểm toán năm 2018
Thông báo thay đổi mô hình Công ty và các loại báo cáo tài chính
Nghị quyết hội đồng quản trị số 11 ngày 28/09/2018
Thông báo số 203 (V/v chốt DSCĐ thực hiện quyền Tham dự DHCD bất thường 2018)
Công bô thông tin bất thường (V/v giảm vốn góp Cty liên doanh)
Các tin khác
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự DHCD bất thương 2018 (13/09/2018)
Công bố thông tin (Sửa đổi điều lệ_Vốn điều lệ_Giấy phép kinh doanh) (06/09/2018)
Điều lệ Cty Cổ Phần Dược MEDIPHARCO (sửa đổi ngày 23-08-2018) (05/09/2018)
Thông báo Số lượng cổ phiếu biểu quyết (04/08/2018)
Thay đổi vốn điều lệ (04/08/2018)
Phat hành cổ phiếu (04/08/2018)
Danh sách cổ đông sở hữu nhận cổ phiếu thưởng CK chốt ngày 23/7/2019 (30/07/2018)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018 (09/07/2018)
Thông báo ngày dky cuối cùng để thực hiện quyền trả cp thưởng (Cv130) (03/07/2018)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu (28/06/2018)
Trang:1[2]345678
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com