Tin mới nhất
Báo cáo thường niên năm 2018
Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thuế
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4394741
  Hiện tại có 11971 khách
Quan hệ cổ đông
Danh sách cổ đông sở hữu nhận cổ phiếu thưởng CK chốt ngày 23/7/2019
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018
Thông báo ngày dky cuối cùng để thực hiện quyền trả cp thưởng (Cv130)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
Công bố thông tin tại Đại hội cổ đông thường niên 2018

1. Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. Nghị quyết ĐHCD thường niên 2018

3. Các tờ trình trước đại hội CĐ

Công bố thông tin bất thường về GD Cổ đông lớn (P.Trâm)
Các tin khác
Công bố thông tin bất thường (Kết quả giao dịch cổ phiếu) cổ đồng >5% (CĐ: Hoài Phong, TENAMYD) (17/04/2018)
Công bố thông tin bất thường về Cổ đông lớn (TENAMYD) (12/04/2018)
Danh sách cổ đông Medipharco 2018 (05/04/2018)
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các báo cáo tại đại hội CĐTN) (04/04/2018)
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các tờ trình tại đại hội CĐTN) (04/04/2018)
Tóm tắt Dự thảo sửa đổii Điều lệ Medipharco năm 2018 (04/04/2018)
Công bố thông tin bất thường về GD cổ phiếu của CĐ nội bộ (02/04/2018)
Thông báo- Quy đinh- Mẫu đơn ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT và ban KS của CTCP dược Medipharco (02/04/2018)
Báo cáo tài chính 2017 (riêng) (26/03/2018)
Báo cáo tài chính 1017 (Hợp nhất) (26/03/2018)
Trang:12[3]45678
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com