Tin mới nhất
Công bố thông tin bất thường
Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Nghị quyết và tài liệu trong Đại hội CĐTN 2019
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4547469
  Hiện tại có 12473 khách
Quan hệ cổ đông
Công bố thông tin (Sửa đổi điều lệ_Vốn điều lệ_Giấy phép kinh doanh)
Điều lệ Cty Cổ Phần Dược MEDIPHARCO (sửa đổi ngày 23-08-2018)
Thông báo Số lượng cổ phiếu biểu quyết
Thay đổi vốn điều lệ
Phat hành cổ phiếu
Danh sách cổ đông sở hữu nhận cổ phiếu thưởng CK chốt ngày 23/7/2019
Các tin khác
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018 (09/07/2018)
Thông báo ngày dky cuối cùng để thực hiện quyền trả cp thưởng (Cv130) (03/07/2018)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu (28/06/2018)
Công bố thông tin tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 (24/04/2018)
Công bố thông tin bất thường về GD Cổ đông lớn (P.Trâm) (20/04/2018)
Công bố thông tin bất thường (Kết quả giao dịch cổ phiếu) cổ đồng >5% (CĐ: Hoài Phong, TENAMYD) (17/04/2018)
Công bố thông tin bất thường về Cổ đông lớn (TENAMYD) (12/04/2018)
Danh sách cổ đông Medipharco 2018 (05/04/2018)
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các báo cáo tại đại hội CĐTN) (04/04/2018)
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các tờ trình tại đại hội CĐTN) (04/04/2018)
Trang:12[3]456789
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com