Tin mới nhất
Công bố thông tin bất thường
Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Nghị quyết và tài liệu trong Đại hội CĐTN 2019
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4547513
  Hiện tại có 12492 khách
Quan hệ cổ đông
Điều lệ Tổ chức và hoạt động CTY CP Dược TW Medipharco-Tenamyd
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức 2015
Hồ sơ Báo cáo KD DHDCD thuong nien 2016 -Thông báo quyền nhận Cổ tức 2015
BC SXKD 2015 - KH 2016 DHCDTN 2016
Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015
Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Tóm tắt dự thảo sửa điều lệ
Các tin khác
Báo cáo thường niêm năm 2015 (13/04/2016)
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016 (11/04/2016)
Báo cáo tài chính riêng năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (26/03/2016)
Thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng NCPT (17/03/2016)
Thông báo tuyển dụng nhân sự CN Kinh tế, Makerting, QTKD, DS Đại học (17/03/2016)
Thông báo ngày Đăng ký TH quyền tham dự DHDCD 2016 (11/03/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (26/01/2016)
Hợp đồng kiểm toán BCTC 2015 (CV 348) (16/12/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (02/07/2015)
Bao cao thuong nien 2014 (24/04/2015)
Trang:1234[5]6789
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com