Tin mới nhất
Thông báo tuyển dụng Cao đẳng Thiết kế.
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 11
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức 2019
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4890661
  Hiện tại có 12908 khách
Quan hệ cổ đông
Danh sách cổ đông Medipharco 2018
Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các báo cáo tại đại hội CĐTN)

.

Hồ sơ tài liệu cho Đại hội CĐTN 2018 ( Các tờ trình tại đại hội CĐTN)

.

Tóm tắt Dự thảo sửa đổii Điều lệ Medipharco năm 2018
Công bố thông tin bất thường về GD cổ phiếu của CĐ nội bộ
Thông báo- Quy đinh- Mẫu đơn ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT và ban KS của CTCP dược Medipharco
Các tin khác
Báo cáo tài chính 2017 (riêng) (26/03/2018)
Báo cáo tài chính 1017 (Hợp nhất) (26/03/2018)
Công bố báo cáo thường niên 2017 (26/03/2018)
Công văn gửi UBCK vv công bố thông tin Năm 2017 (26/03/2018)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự ĐHĐCD thường niên 2018 (12/03/2018)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (11/01/2018)
Công văn 330-MPC vv ký hợp đồng kiểm toán TC 2017 (12/12/2017)
Danh sách cổ đồng Nhà nước- Cổ đông lớn (19/01/2017)
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông 2016 (06/01/2017)
Công bố thông tin hợp đồng công ty kiểm toán 2016 (20/12/2016)
Trang:1234[5]678910
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com