Tin mới nhất
Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Nghị quyết và tài liệu trong Đại hội CĐTN 2019
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4488013
  Hiện tại có 12295 khách
Quan hệ cổ đông
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức 2015
Hồ sơ Báo cáo KD DHDCD thuong nien 2016 -Thông báo quyền nhận Cổ tức 2015
BC SXKD 2015 - KH 2016 DHCDTN 2016
Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015
Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Tóm tắt dự thảo sửa điều lệ
Báo cáo thường niêm năm 2015
Các tin khác
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016 (11/04/2016)
Báo cáo tài chính riêng năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (26/03/2016)
Thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng NCPT (17/03/2016)
Thông báo tuyển dụng nhân sự CN Kinh tế, Makerting, QTKD, DS Đại học (17/03/2016)
Thông báo ngày Đăng ký TH quyền tham dự DHDCD 2016 (11/03/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (26/01/2016)
Hợp đồng kiểm toán BCTC 2015 (CV 348) (16/12/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (02/07/2015)
Bao cao thuong nien 2014 (24/04/2015)
HỒ SƠ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KỲ LẦN THỨ III (2015-2020) (24/04/2015)
Trang:1234[5]6789
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com