Tin mới nhất
Báo cáo thường niên năm 2018
Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thuế
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4394412
  Hiện tại có 11983 khách
Quan hệ cổ đông
Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Tóm tắt dự thảo sửa điều lệ
Báo cáo thường niêm năm 2015
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016
Báo cáo tài chính riêng năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng NCPT
Thông báo tuyển dụng nhân sự CN Kinh tế, Makerting, QTKD, DS Đại học
Các tin khác
Thông báo ngày Đăng ký TH quyền tham dự DHDCD 2016 (11/03/2016)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (26/01/2016)
Hợp đồng kiểm toán BCTC 2015 (CV 348) (16/12/2015)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (02/07/2015)
Bao cao thuong nien 2014 (24/04/2015)
HỒ SƠ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KỲ LẦN THỨ III (2015-2020) (24/04/2015)
Thông báo V/v đổi sổ sở hữu Cổ phần (10/04/2015)
Danh sách sở hữu CK chốt ngày 3.4.15 (08/04/2015)
Tóm tắt BC HDQT NK2 & Phương Hướng NK3 GUI CD (08/04/2015)
Thông báo về tổ chức Đại hội cổ đông 2015-2020 và các hồ sơ liên quan đại hội (08/04/2015)
Trang:1234[5]678
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com