Tin mới nhất
Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Nghị quyết và tài liệu trong Đại hội CĐTN 2019
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4487961
  Hiện tại có 12274 khách
Quan hệ cổ đông
Thông báo V/v đổi sổ sở hữu Cổ phần
Danh sách sở hữu CK chốt ngày 3.4.15
Tóm tắt BC HDQT NK2 & Phương Hướng NK3 GUI CD
Thông báo về tổ chức Đại hội cổ đông 2015-2020 và các hồ sơ liên quan đại hội
Đăng tải báo cáo tài chính 2014

ĐĂNG TẢI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014_rut gon
Các tin khác
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 (31/01/2015)
Medipharco_Xây dựng nhà máy Thực phẩm chức năng (19/08/2014)
_ (19/08/2014)
. (19/08/2014)
BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 (02/07/2014)
Công bố bất thường liên quan GDKKD (30/05/2014)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (14/04/2014)
Báo cáo thường niên năm 2013 (31/03/2014)
Báo cao tài chính hợp nhất 2013 Đã kiểm toán (31/03/2014)
Báo cáo tài chính riêng năm 2013 đã kiểm toán (31/03/2014)
Trang:12345[6]789
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com