Tin mới nhất
Thông báo tuyển dụng Dược sĩ Đại học và ĐH Ngoại Ngữ (Anh)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nội bộ của Công ty Đại chúng (Ngọc, Dung, Hoàng, Minh)
Công bố thông tin_Thay đổi giấy CNKD mới (MEDIPHARCO)
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4344053
  Hiện tại có 11716 khách
Quan hệ cổ đông
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán
Báo cáo thường niên năm 2012
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012
Các tin khác
Báo cáo tính hình thực hiện HĐ quảng trị 6 tháng đầu năm 2012 (28/07/2012)
Báo cáo thường niên năm 2011 (26/04/2012)
Biên bản và nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD (09/04/2012)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 (06/04/2012)
Thông báo của TTCK Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sử hữu chứng khoán (11/02/2012)
Thông báo kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (11/02/2012)
Trích: Nghị quyết 2012 của CTHĐQT (11/02/2012)
Báo cáo kq giao dich CP của CDNB (02/10/2011)
Công bố TT về việc góp vốn thành lập Công ty CPLD DP Medipharco Tenamyd BR s.r.l (23/08/2011)
Báo cáo kết quả giao dich & Thông báo giao dịch (Nhat va Nhung) (22/08/2011)
Trang:123456[7]8
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com