Tin mới nhất
Báo cáo thường niên năm 2018
Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thuế
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4394793
  Hiện tại có 11981 khách
Quan hệ cổ đông
Báo cáo Tình hình quản trị năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012
Báo cáo Tình hình quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của TTLK chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của TTLK chứng khoán

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán
Các tin khác
Báo cáo thường niên năm 2012 (01/04/2013)
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (01/04/2013)
Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (28/07/2012)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (28/07/2012)
Báo cáo tính hình thực hiện HĐ quảng trị 6 tháng đầu năm 2012 (28/07/2012)
Báo cáo thường niên năm 2011 (26/04/2012)
Biên bản và nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD (09/04/2012)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 (06/04/2012)
Thông báo của TTCK Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sử hữu chứng khoán (11/02/2012)
Thông báo kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (11/02/2012)
Trang:123456[7]8
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com