Tin mới nhất
Công bố thông tin bất thường
Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Nghị quyết và tài liệu trong Đại hội CĐTN 2019
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4547561
  Hiện tại có 12489 khách
Quan hệ cổ đông
Báo cáo tài chính riêng năm 2013 đã kiểm toán
Thông báo (Thư mờii) V/v Tổ chức ĐH Cổ đông thường niên 2014
Mẫu giấy ủy quyền
Báo cáo thực hiện KHSXKD năm 2013 - Kế hoạch năm 2014
Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014"
Báo cáo Tình hình quản trị năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

Các tin khác
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012 (16/08/2013)
Báo cáo Tình hình quản trị Cty 6 tháng đầu năm 2013 (10/08/2013)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của TTLK chứng khoán (04/05/2013)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (17/04/2013)
Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (10/04/2013)
Báo cáo thường niên năm 2012 (01/04/2013)
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (01/04/2013)
Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (28/07/2012)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (28/07/2012)
Báo cáo tính hình thực hiện HĐ quảng trị 6 tháng đầu năm 2012 (28/07/2012)
Trang:123456[7]89
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com