Tin mới nhất
Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Nghị quyết và tài liệu trong Đại hội CĐTN 2019
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4487987
  Hiện tại có 12296 khách
Quan hệ cổ đông
Biên bản và nghị quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD

Thông báo của TTCK Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sử hữu chứng khoán
Thông báo kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Trích: Nghị quyết 2012 của CTHĐQT
Báo cáo kq giao dich CP của CDNB
Các tin khác
Công bố TT về việc góp vốn thành lập Công ty CPLD DP Medipharco Tenamyd BR s.r.l (23/08/2011)
Báo cáo kết quả giao dich & Thông báo giao dịch (Nhat va Nhung) (22/08/2011)
Thông báo HNX chấp thuận về Chị Nhung mua CP (26/05/2011)
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền (19/05/2011)
Thông báo Giao Dịch Cổ Phiếu của Cổ đông nội bộ (16/05/2011)
Báo cáo thường niên năm 2010 (20/04/2011)
Nghị quyết ĐHĐ Cổ Đông TN 2011 (19/04/2011)
Báo cáo tài chính năm 2010 (14/04/2011)
TB thay đổi ngày đăng ký cuối cùng (15/03/2011)
Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (09/03/2011)
Trang:1234567[8]9
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com