Tin mới nhất
Báo cáo thường niên năm 2018
Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thuế
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4394390
  Hiện tại có 11986 khách
Quan hệ cổ đông
Trích: Nghị quyết 2012 của CTHĐQT
Báo cáo kq giao dich CP của CDNB
Công bố TT về việc góp vốn thành lập Công ty CPLD DP Medipharco Tenamyd BR s.r.l
Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Medipharco-Tenamyd công bố thông tin về việc góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.l. (Xin xem file đính kèm)

Báo cáo kết quả giao dich & Thông báo giao dịch (Nhat va Nhung)
Thông báo HNX chấp thuận về Chị Nhung mua CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2010 bằng tiền)

Các tin khác
Thông báo Giao Dịch Cổ Phiếu của Cổ đông nội bộ (16/05/2011)
Báo cáo thường niên năm 2010 (20/04/2011)
Nghị quyết ĐHĐ Cổ Đông TN 2011 (19/04/2011)
Báo cáo tài chính năm 2010 (14/04/2011)
TB thay đổi ngày đăng ký cuối cùng (15/03/2011)
Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (09/03/2011)
Khai trương cổ phiếu MTP trên sàn UPCom (13/09/2010)
Tbáo BSTT cá nhân và nộp sổ CNSHCP (27/07/2010)
THÔNG BÁO VỀ CỔ PHẦN (12/07/2010)
ĐH cổ đông NK2( 2010-2015) (19/04/2010)
Trang:1234567[8]
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com