Tin mới nhất
Thông báo V/v thực hiện lưu ký chứng khoán
Công bố thông tin bất thường
Thông báo ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Số lượt truy cập
  Tổng truy cập 4603922
  Hiện tại có 12665 khách
Quan hệ cổ đông
TB thay đổi ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
Thông báo kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
 
Khai trương cổ phiếu MTP trên sàn UPCom
(Thông báo khai trương giao dịch cổ phiếu MTP trên sàn UPCoM)

 

Tbáo BSTT cá nhân và nộp sổ CNSHCP

 

(Thông báo bổ sung thông tin cá nhân và nộp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần)

THÔNG BÁO VỀ CỔ PHẦN

THÔNG BÁO VỀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

ĐH cổ đông NK2( 2010-2015)

(V/v Thông báo Đại hội đồng nhiệm kỳ 2 - Tham gia ý kiến sửa đổi điều lệ Công ty )

 

Trang:12345678[9]
Xem tin theo ngày  

 

 

Tìm kiếm thông tin
kdttmpc
054.3826094
kdttmpc@yahoo.com